Blok belooft ruimte voor experimenten

Coop 285x226DE WOONCOÖPERATIE, DAT ZIJN WIJ!

Op 9 juni organiseerde Platform31 een congres over wooncoöperaties.

Aanleiding waren de eerste resultaten van een praktijkexperiment met 14 coöperaties en de succesvolle start van de eerste wooncoöperatie in Friesland.

 

Minister Stef Blok en oud senator Adri Duivesteijn gaven hun visie, ieder vanuit hun politieke invalshoek. De minister beloofde ruimte te geven voor experimenten, waarbij afgeweken kan worden van hinderlijke verkoopregels.

Daarmee wordt het voor toegelaten instellingen gemakkelijker om coöperaties op weg te helpen.

WAT IS EEN WOONCOÖPERATIE?
De wooncoöperatie biedt een alternatief voor het traditionele huren of kopen. De leden van de coöperatie krijgen zeggenschap over de woningen die door de coöperatie ontwikkeld, beheerd of verhuurd worden. Met ingang van 1 juli 2015 is de wooncoöperatie geborgd binnen de Woningwet. Woningcorporaties worden verplicht om in gesprek te gaan met huurders die gezamenlijk het beheer en/of het eigendom van hun huurwoningen willen overnemen. Daarmee verkrijgen ze zeggenschap over hun woning en woonomgeving. Het fenomeen is heel oud, maar ook nieuw en onbekend. Daardoor lopen initiatiefnemers tegen allerlei belemmeringen aan bij de realisatie van hun plannen.

DOEL VAN HET CONGRES
Platform31 begeleidt 14 koplopergroepen om kennis en ervaring op te doen met het fenomeen. Zo kunnen ze knelpunten in kaart brengen en oplossingen bedenken waar toekomstige initiatieven hun voordeel mee kunnen doen. Tijdens het congres deelden verschillende koplopers/initiatiefnemers, een corporatiemedewerker en een wethouder hun ervaring met het opzetten van een wooncoöperatie.

Het onderzoek van Platform31 besteedt aandacht aan organisatievormen, kenmerken van wooncoöperaties, juridische constructies, financiële en fiscale vraagstukken, organisatie- en bestuursvormen en wet- en regelgeving.

HINDERNISSEN
Belangrijkste hindernissen waar wooncoöperaties nu tegenaan lopen zijn regelgeving rond de verkoop van woningen door toegelaten instellingen en het verkrijgen van financiering bij een bank.

Wat betreft belemmerende regelgeving heeft de minister nu experimenteerruimte geboden. Daarbij geldt de uitdrukkelijke voorwaarde dat maatschappelijk kapitaal niet mag weglekken.

De eerste kleine coöperatie heeft inmiddels zijn financiering rond bij een lokale Rabobank. Ook de ASN bank belooft op zoek te gaan naar financieringsmogelijkheden voor wooncoöperaties.

DE WOONCOÖPERATIE EN DE TOEGELATEN INSTELLING (WONINGCORPORATIE)
Een deelsessie werd gewijd aan de rol van woningcorporaties conform Artikel 18a van de Woningwet. Indien minimaal 5 huurders uit een complex zich verenigen in een coöperatie met het doel zelf het beheer en onderhoud van hun woningen ter hand te nemen, moet de corporatie meewerken aan het opstarten van die wooncoöperatie. Daartoe moet de corporatie minimaal €5.000 per initiatief beschikbaar stellen voor onafhankelijk advies. Als de coöperatie de woningen uiteindelijk aankoopt kan de zij aanspraak maken op een onderhoudsreservering gedurende vijf jaar. Platform31 komt binnenkort met een routeplanner voor woningcorporaties waarin aangegeven staat wat moet en wat mag.

Zo mogen woningcorporaties binnen randvoorwaarden korting geven op de aankoopprijs en leningen verstrekken. Volgens de minister kunnen die randvoorwaarden zo nodig opgerekt worden in het kader van het experiment. Daarbij wordt gedacht aan korting op de marktwaarde, toepassing van maatschappelijk gebonden eigendom (MGE) of Koopgarant.

Wie pakt de handschoen op?

MEER OVER FINANCIERING VAN WOONCOÖPERATIES
http://www.platform31.nl/nieuws/de-financiering-van-wooncooperaties-kan-wel
http://www.platform31.nl/publicaties/eigen-kracht-zoekt-vreemd-vermogen

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.