Op de bres voor middenhuur

HET INITIATIEF

Vorige maand betoogde ik in mijn blog “dood in de pot” dat woningcorporaties het niet meer aandurven om hun nek uit te steken. Gelukkig zijn er initiatieven die het tegendeel bewijzen. 

Vijf Amsterdamse woningcorporaties en een vijftal woningbeleggers werken samen aan verruiming van het woningaanbod in het middensegment.

 

Daarmee bedienen ze een groep mensen die door politiek en markt in de steek is gelaten. Het gaat om mensen met een inkomen van één tot twee keer modaal              (€ 35.000 – € 73.000), die te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een hypotheek of een huurwoning in de vrije sector.   

 

GAT IN DE MARKT

PAM (Platform Amsterdam Middenhuur) is geen nieuwe splinterpartij, maar een samenwerkingsverband van woningcorporaties en marktpartijen, dat zich toelegt op het doorbreken van de mismatch tussen vraag en aanbod in het middensegment. De vraag is groot. Volgens Bouwinvest is de belangstelling bij nieuwbouwprojecten met middenhuur 5x groter dan het aanbod. Huurwoningen in het middensegment zijn schaars omdat de vrije markt de huren opdrijft tot ver boven de duizend euro.

De beleggers gaan zich richten op het bouwen van 10.000 midden huurwoningen tot 2025, de corporaties op het leveren van bestaande huurwoningen. De corporaties verwachten gezamenlijk duizend woningen per jaar aan het midden segment toe te voegen. Het gaat om appartementen van 50 m2 of iets groter. De huren krijgen een bandbreedte van € 725 tot € 1.000. 

 

VIER THEMA’S

 PAM vat het belang van een sterke middenhuur aldus samen:

 1.    Woningtekort:

terdam groeit jaarlijks met ca. 12.000 inwoners. Middeninkomens vormen een grote groep woningzoekenden, zowel jong, oud, instromer en doorstromer. Toename van de middenhuur sector vermindert de druk op de markt en verhoogt de slagingskans voor de middeninkomens.

 2.    Ongedeelde stad:

Toename van de middenhuur sector draagt bij aan een gedifferentieerde, aantrekkelijke en ongedeelde stad Amsterdam, in alle stadsdelen.

 3.    Doorstroming:

Doorstromen van mensen met een middeninkomen uit de sociale sector naar geschikte middenhuur woningen maakt ruimte voor nieuwe instromers en passend toewijzen in de sociale huursector.

 4.    Economische vitaliteit:

Beschikbaarheid van geschikte woonruimte voor werknemers in het bedrijfsleven en de (semi-)publieke sector (leerkrachten, verplegend personeel, hulpverleners, etc.) bevordert het vestigingsklimaat voor bedrijven en de kwaliteit van de stad en daarmee de basis voor verdere economische groei.

 

 BEHOUD SOCIALE HUURSECTOR

Volgens Hester van Buren van Rochdale creëert het aanbod van middenhuur kansen voor scheefwoners die graag willen doorschuiven naar een betere woning binnen de stad. Daarbij komen vervolgens sociale huurwoningen vrij voor de doelgroep. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over behoud van voldoende sociale huurwoningen. Die afspraken komen hiermee niet in gevaar.

Ook Marnix Norder, voorzitter van Aedes benadrukt dat doorstroming naar het middensegment er toe leidt dat sociale huurwoningen weer beschikbaar komen voor de doelgroep die daarop is aangewezen. In de Amsterdamse sociale huursector heeft ongeveer 25% van de huurders een middeninkomen.

 

 SAMENWERKING EN AFSPRAKEN

Ook de overheid stimuleert het vergroten van het middensegment door het opzetten van een “samenwerkingstafel” waarin rijk, gemeentes, corporaties en bedrijven participeren.

 De PAM partijen maken op voorhand afspraken met de gemeente Amsterdam over huurprijs en huurprijsontwikkeling, diversiteit van het aanbod en voorrang voor doorstromers uit de sociale huursector. In ruil voor een betaalbare grondprijs of erfpacht.

 Sociale huurders (doorstromers) krijgen dus voorrang. Voor hen zullen ze 25% van de middenhuur woningen reserveren. Garanties ten aanzien van huurprijs- en toewijzingsbeleid zorgen dat de woningen de komende 25 jaar beschikbaar blijven voor de bewoners met middeninkomens.

 Tot de zomer richt PAM zich op marktonderzoek en het vinden van geschikte bouwlocaties verspreid over de stad. Medio juni worden de resultaten gepresenteerd. De informatie wordt openbaar gedeeld, zodat alle partijen op de woningmarkt hiermee aan de slag kunnen.

 

 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Rochdale, de Alliantie, Eigen Haard, Stadgenoot en Ymere pakken hun verantwoordelijkheid door zich in te zetten voor een doelgroep die tussen de wal en het schip terecht komt.

Wie kent nog meer voorbeelden van corporaties die hun nek uitsteken en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken?

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.