Management TEAM

Er zijn boeken vol geschreven over veranderprocessen, over hoe je de neuzen in dezelfde richting krijgt, hoe je medewerkers motiveert, hoe je processen bottom-up of top-down in gang zet. Ik ben van mening dat het management altijd een cruciale rol speelt. Dat licht ik toe aan de hand van een concreet voorbeeld.

 

HET VOORBEELD

Om de dienstverlening te verbeteren en de mutatiekosten omlaag te brengen besloot een corporatie het verhuurproces LEAN te organiseren. Ondanks veel inzet en enthousiasme is het traject mislukt. Medewerkers en managers kregen te veel werk op hun bord en dreigden een burn-out te krijgen. Uiteindelijk is men -voorlopig-  weer teruggevallen op de oude werkwijze, tot frustratie van de mensen die een voortrekkersrol vervulden.  

 Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen waardoor het veranderproces niet is afgemaakt. De implementatie viel samen met een afslankoperatie en de overgang naar een nieuw  automatiseringssysteem. Dat betekende extra werkdruk én emotionele belasting voor de betrokken medewerkers. Wat ontbrak was de onvoorwaardelijke steun vanuit het management.  Toen de emotie op de afdeling met de meeste werkdruk en teleurstellingen hoog op liep, leek de verantwoordelijk manager er alleen voor te staan.  Wat had het MT kunnen doen om deze situatie te voorkomen?

ROL MT CRUCIAAL

Het management speelt altijd een cruciale rol in veranderprocessen, ongeacht hoe ze georganiseerd zijn en wie de trekker is. Als een MT niet expliciet duidelijk maakt waar de prioriteit ligt, daarin niet consequent is  en niet eensgezind naar buiten treedt, ontbreekt de focus om zo’n traject tot een goed einde te brengen. Hieronder werk ik dat nader uit.

 PRIORITEITSTELLING

De combinatie van een afslankoperatie, de overgang naar een ander systeem én de implementatie van LEAN  was achteraf bezien teveel tegelijk. Een expliciete keuze voor LEAN had moeten leiden tot uitstel van de afslankoperatie. Of andersom. De slaagkans was dan groter geweest. Ook het ‘er bij doen’ van een nieuw automatiseringssysteem draagt niet bij aan de continuïteit van een ingezet traject. Maak keuzes.

CONSEQUENT ZIJN

Externe factoren dwingen het management soms tot snel schakelen. Het is de kunst om, ondanks de wisselende eisen die de omgeving stelt, koers te houden en vast te houden aan gekozen prioriteiten. Dat is wat medewerkers verwachten en nodig hebben. Alleen dan lukt het om resultaten te boeken. Medewerkers vragen duidelijkheid. Houd vast aan gemaakte keuzes (of maak heel expliciet nieuwe keuzes).

 EENSGEZIND OPTREDEN

Het is logisch dat in het MT mensen zitten met verschillende visies en deelbelangen. Dat er forse discussies worden gevoerd is gezond. Als een besluit eenmaal is genomen moeten alle MT leden hier voor 100% achter gaan staan en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Alleen dan is het management geloofwaardig, wordt hun keuze serieus genomen en wordt er naar gehandeld. Als er op management niveau niet goed wordt samengewerkt, is de kans klein dat het op de werkvloer wel lukt. Laat je niet uit elkaar spelen.

 KORTOM

Er zijn allerlei factoren die veranderprocessen beïnvloeden. Het management speelt hierin een cruciale rol. Als MT leden laten zien dat ze doelgericht kunnen samenwerken is de kans groter dat het elders in de organisatie ook lukt.

 MT leden, jullie hebben een prachtige  taak. Jullie zijn de rolmodellen waar medewerkers zich aan spiegelen. Laat zien dat je een TEAM bent.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.