LEAN upside down

LEAN upside downSlimmer werken

 

De verhuurdersheffing en de nasleep van het derivatendebacle hebben veel impact op de bedrijfsvoering in de corporatiesector.

Woningcorporaties staan voor de uitdaging om de dienstverlening op peil te houden met aanmerkelijk minder middelen. Dat dwingt tot slimmer en slanker werken. Bezuiniging door inkrimping van het personeelsbestand ligt voor de hand. Dat kan alleen als de werkprocessen efficiënter verlopen. Vandaar dat LEAN management zijn intrede doet in de sector.

LEAN is een filosofie, gebaseerd op het leveren van waarde aan de klant en het wegnemen van handelingen die geen waarde toevoegen. Invoering begint met het analyseren van de werkprocessen en het benoemen van onnodige acties. Bedrijven met top down bedachte werkprocessen en ingebouwde controle- en overdrachtsmomenten worden omgevormd tot platte organisaties waar de verantwoordelijkheid aan de basis ligt en de werkprocessen aansluiten bij de verwachtingen van de klant.

De tijdwinst zit in slimmere samenwerking, minder verspilling in het werkproces en minder faalkosten doordat de klant direct beter geholpen wordt. Dit is natuurlijk niet goed voor de werkgelegenheid. Implementatie van LEAN werkprocessen maakt afslanking mogelijk zonder dat de klant er last van heeft. Dat is pijnlijk voor de mensen die op straat komen en de kennis en ervaring die weglekt. De besparing verdwijnt via de verhuurdersheffing in het gat van de rijksbegroting.

Tegengestelde beweging

Geïnitieerd vanuit de overheid zie ik een ontwikkeling die tegengesteld is aan het LEAN gedachtengoed. De excessen binnen de sector en de parlementaire enquête hebben geleid tot strakke regelgeving, inmiddels vastgelegd in de nieuwe Woningwet. Een begrijpelijke reflex die leidt tot veel van boven opgelegde regels en controles.

Er wordt nogal wat bureaucratie over de sector uitgestort: de administratieve splitsing tussen sociale- en markt gerelateerde activiteiten, de passendheidstoets, het afleggen van verantwoording over leefbaarheidsbestedingen. Het huurbeleid is zo ingewikkeld geworden, dat het niet meer uit te leggen is aan de klant. Met kunst en vliegwerk moeten corporaties de balans vinden tussen noodzakelijke huuropbrengst, betaalbaarheid en regelgeving. De vetrandjes die in het kader van LEAN op de ene plek zijn weggesneden worden elders weer toegevoegd.

Goed voor de werkgelegenheid en fijn voor de mensen die moesten afvloeien. Wie zich vroeger bezig hield met het bedienen van klanten kan zich nu gaan richten op het controleren van voormalige collega’s en verantwoording afleggen aan de overheid.

En nu?

Het is minister Blok gelukt. De woningwet die al jaren op de plank lag is er door. Excessen binnen de corporatiesector zijn effectief ingedamd. De focus ligt weer op de kerntaak, het huisvesten van die mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien. Ontsporing door zelfoverschatting is onmogelijk gemaakt. Dat is een groot goed.

Intussen is er heel wat bureaucratie opgetuigd met regels en controlerende instanties. Doodjammer dat corporaties gedwongen worden om veel kostbare tijd en energie te steken in zaken die niet echt bijdragen aan de kerntaak, het effectief verhuren van betaalbare woningen en het zo goed mogelijk bedienen van die klanten die dat het hardst nodig hebben.

Is er geen tussenweg? Zou het LEAN denken op enig moment zijn weg vinden naar Den Haag? Komt er straks een kabinet dat aanstuurt op minder overheid en minder betuttelende regels?

Ongetwijfeld: op termijn wint het gezond verstand. Tot die tijd moeten we het ermee doen.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.