Mission impossible completed

De partijen in de wijk hebben geen vertrouwen in het participatiebeleid van de corporatie. Men vindt de corporatie arrogant, niet communicatief en erg intern gericht.

Wanneer ik opdracht krijg een huurdersraad te formeren begin ik met het verifiëren van de intenties van het managementteam. Als blijkt dat men daadwerkelijk open staat voor de inbreng van huurders wordt de Woonbond ingeschakeld om diverse sleutelfiguren uit de wijk te benaderen.

Er komen veel pijnpunten boven water die we stap voor stap uit de weg ruimen. Dan is de tijd rijp om kandidaten te werven. Na anderhalf jaar wordt de nieuwe huurdersraad geïnstalleerd.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.