Waarheidsvinding is niet alles

Aandacht voor parlementaire enquête is eenzijdig

Door het oog van de naaldEenzijdige beeldvorming

Naast berichtgeving over Europa, Oekraïne en D-Day vragen krantenkoppen aandacht voor de parlementaire enquête over de woningcorporaties. De enquête focust op kopstukken uit de sector, die inschattingsfouten maakten, verkeerde beslissingen namen of zichzelf verrijkten.

En de centrale vraag is: Hoe heeft het zover kunnen komen? Natuurlijk is het van belang om de waarheid boven tafel te krijgen.

Wat is er gebeurd, waarom werkten controlemechanismen onvoldoende en hoe voorkom je dat deze instellingen in de toekomst uit de bocht vliegen?

Bij dit alles mogen we niet vergeten dat wordt ingezoomd op excessen en dat meer dan 95% van de sector buiten beschouwing blijft. Die 95% bestaat grotendeels uit bevlogen mensen die zich inzetten voor tevreden huurders en leefbare wijken. En vaak met succes. Helaas blijven deze mensen en de door hen behaalde successen in de media buiten beeld.

Een tegengeluid

In 2013, toen de corporaties reeds politiek en financieel onder druk stonden, verscheen het boekje ‘Door het oog van de naald’, dat een helder en gevarieerd totaalbeeld schetst van de corporatiesector.
Dit boek is een bundeling van visies, standpunten en ideeën over de volkshuisvesting. Beschouwingen van de schrijvers worden afgewisseld met interviews en een enquête onder medewerkers. Gezaghebbende mensen uit de volkshuisvesting komen met analyses, oplossingen en toekomstscenario’s. Hoe heeft de sector zich zo kunnen ontwikkelen, wat zijn nieuwe wegen en welke ideeën worden nu al in de praktijk toegepast? Ruim 35 betrokkenen in de sector, variërend van huurder tot bestuurder, van adviseur tot wetenschapper, geven hún beeld van de huidige volkshuisvesting. Het is een “foto” van de binnenkant van de corporatiesector.
De kracht van het boek is dat niet wordt aangestuurd op eenduidige analyses en ultieme oplossingen. Het reikt bouwstenen aan voor verbetering van efficiency en dienstverlening, vernieuwend leiderschap en een visie op de corporatie van de toekomst. Leesvoer voor professionals die zich bezig houden met volkshuisvesting en beslissers die invloed hebben op de toekomst van de sector.

Na de enquête

Ongetwijfeld ligt er straks een lijvig rapport met veel waarheden en aanbevelingen in de trant van regelgeving en controle. De weg van regels, beperkingen en handhaving is een natuurlijke reflex. Ik noem het de bureaucratische route. Een weg die zijn eigen inefficiency en perverse prikkels met zich meebrengt. Een weg waar noch de sector, noch haar klanten beter van worden.
Om echt stappen te zetten naar de woningcorporatie van de toekomst is het nodig om gebruik te maken van reeds aanwezige creativiteit, kennis, inzet en motivatie van de mensen uit het werkveld. Mensen die nu reeds volop bezig zijn met het ontwikkelen van toekomstvisies en het verbeteren van efficiency en dienstverlening. Dat biedt de beste garantie tot behoud van de sociale huursector als vangnet voor kwetsbare mensen en wijken.

Verplicht leesvoer

Iedere bestuurder, beleidsmedewerker, professional of particulier die zich wil verdiepen in de problematiek van de volkshuisvesting anno 2014 mag niet blijven hangen in die 5% uitwassen, maar moet zich verdiepen in de beweging die de overige 95% al lang in gang heeft gezet. Het boekje: “Door het oog van de naald, Excelleren in volkshuisvesting” van Carry Bomhof, Jan Tilburg en Hanneke de Zwart mag je daarbij niet missen. Het is uitgegeven via mijnmanagementboek en te bestellen via http://www.mijnmanagementboek.nl/shop/index.php/business/non-profit.html of
www.hetdialoogatelier.nl

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.